ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  

Σήμερα, 6-11-2017, ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής για να πραγματοποιήσει τον εξαμηνιαίο τακτικό οικονομικό έλεγχο από 01-05-2017 έως και 31-10-2017.

Τα δύο από τα τρία μέλη της Ε.Ε. είχαν στείλει έγγραφο την 3-11-2017 στην Ένωση, ζητώντας να πραγματοποιήσουν οικονομικό έλεγχο από 1-11-2016 έως 30-04-2017, έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα της ίδιας της Ε.Ε., η οποία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ένωσης και συνεδριάζει τακτικά κάθε 6 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ένωσης.

Η Ένωση στο αίτημα αυτό, απέστειλε γραπτώς ερώτημα στον Νομικό Σύμβουλό κ. ΧΑΡΙΣΤΟ Αθανάσιο για το αν προβλέπεται να δοθούν στην Ε.Ε. τα οικονομικά στοιχεία προηγούμενων εξαμήνων, εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση που αποτελεί το ιεραρχικά ανώτερο όργανο της Ένωσης και η οποία μάλιστα δεν έχει προσβληθεί εμπροθέσμως για την ακυρότητά της.

Παρακάτω, ακολουθεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης κ. ΧΑΡΙΣΤΟΥ Αθανάσιου, βάσει της οποίας λειτούργησε η Ε.Α.Υ.Θ

Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, παρέδωσε ο Ταμίας της Ε.Α.Υ.Θ. κ. ΔΟΛΜΑΣ Χρήστος στα δυο εκ των τριών μελών της Ε.Ε. που ήταν παρόντα (απουσίαζε ο κ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος).

Ο συνάδελφος και μέλος της Ε.Ε. κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Λεωνίδας, παρά το γεγονός ότι έγινε δέκτης της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου, συνέχισε να εμμένει στο αίτημά του για πραγματοποίηση ελέγχου από 1-11-2016.

Στο άκουσμα ότι η Ένωση θα κινηθεί βάσει της γνωμοδότησης του κ. ΧΑΡΙΣΤΟΥ, μας ενημέρωσε ότι αποχωρεί και θα επανέλθει σε αόριστο χρόνο αιτιολογώντας εγγράφως την απόφασή του αυτή.

Περί τις 12.30, δηλαδή μιάμιση ώρα αργότερα προσήλθε στα γραφεία της Ένωσης και το έτερο μέλος της Ε.Ε. κ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος αφού ενημερώθηκε από τον Ταμία της Ένωσης, αποχώρησε κι αυτός, δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με έγγραφο για να εξηγήσει το λόγο της άρνησης πραγματοποίησης του ελέγχου.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Ένωσης κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ., σε έκτακτο Δ.Σ. όπως προβλέπει το άρθρο 14 του Καταστατικού της Ένωσης με θέμα: «Μη πραγματοποίηση προγραμματισμένου τακτικού οικονομικού εξαμηνιαίου ελέγχου από την Ελεγκτική Επιτροπή.»

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα 9 από τα 13 μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Θ.

Κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, τέθηκαν προς ψήφιση:

Α) Να δοθούν τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων εξαμήνων, όπου αποφασίστηκε, με πλειοψηφία 8-1, η Ένωση να κινηθεί σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου και να μην δοθούν τα οικονομικά στοιχεία, τηρώντας απαρέγκλιτα το Καταστατικό της Ένωσης.

Β) Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, αποφασίστηκε ομόφωνα να δημοσιοποιούνται όλες οι τριμηνίες απολογιστικές εκθέσεις δαπανών και εξόδων της Ένωσης, ώστε να ενημερώνονται τα μέλη απευθείας από την Ένωση για όλα τα οικονομικά στοιχεία και να μην δημιουργούνται εσκεμμένα σκιές σε τόσο λεπτά ζητήματα όπως τα οικονομικά.

Γ) Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, αποφασίστηκε ομόφωνα να κληθούν τα μέλη της Ε.Ε. σε έκτακτη συνεδρίαση για να πραγματοποιήσουν τον οικονομικό έλεγχο της περιόδου από 01-05-2017 έως και 31-10-2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του καταστατικού της Ένωσης.

Καλούμε τα μέλη της Ε.Ε. να συμμορφωθούν με το καταστατικό και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία δεν επιδέχονται ουδεμία αμφισβήτηση και να μην χρησιμοποιούν τις θέσεις που τους έδωσαν οι συνάδελφοι για συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις, πόσω μάλλον όταν αυτά αφορούν οικονομικά ζητήματα.

Οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης έχουν βαρεθεί τους ανούσιους διαπληκτισμούς και επιζητούν ουσιαστική εκπροσώπηση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Άλλωστε, η αξιοκρατία και η διαφάνεια είναι αδιάσπαστα κομμάτια λειτουργίας της Ένωσης μας, πάνω στα οποία λειτουργεί το Προεδρείο με έργα και πράξεις.

Παραθέτουμε την τριμηνιαία απολογιστική έκθεση, την οποία ψήφισαν ομόφωνα τα 11 παρόντα μέλη στη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την 13-9-2017 (δικαιολογημένα απόντες κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης και κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος).

  

  

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2017

       

        

Ο Πρόεδρος

 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

6932649076

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά